top of page
Naamloos-2 kopiëren.png
ezgif.com-gif-to-mp4.gif

Bersama satu vertaald naar Nederlands: samen één.

 

Door te beginnen aan deze fotoserie ben ik me meer gaan verdiepen in mijn roots als derde generatie Molukker.
Ik koos om deze fotoserie vast te leggen met een Hasselblad.
Ik hou van analoog fotografie zoals mijn vader dat deed. 
Werken met deze camera was een onvergetelijke ervaring. 


Hier in Nederland worden we gezien als buitenlander en op de Molukken zien ze ons eigenlijk ook als buitenlander.


Een volk zonder land.  

Kwart, half of volbloed. 
We zullen samen altijd tot één behoren. 


 

Ik ben geboren in Nederland, dus ik weet niet beter.

Toch raakt het me diep als ik denk aan wat voor verdriet en frustratie de generatie van mijn opa & oma heeft moeten doorstaan. 

Denken dat je tijdelijk in Nederland zult verblijven en daarna terug naar een onafhankelijk thuis zal keren.

Wat nooit gebeurd is. 
Dat Nederland zijn belofte niet is nagekomen mag ook niet vergeten worden. 


De uiterlijke kenmerken van Molukkers lijken vaak op elkaar.
In deze serie wil ik die overeenkomsten tonen.  
Die uitstraling die de Molukkers bezitten, waar we trots op mogen zijn.  

 

Ik vond het heel mooi om iedereen te ontmoeten en jullie verhaal te horen, één voor één. Bersama Satu. 

Met dank aan iedereen die deelnam aan het project. 

 

 

Bersama satu translated to english: together one.

 

For this photo series I wanted to connect to my roots as third generation Moluccan.

I chose to capture this photo series with a Hasselblad.

I love analog photography like my father did.

Working with this camera was an unforgettable experience.

 

Here in the Netherlands, we are seen as foreigners and in the Moluccas they actually also see us as foreigners.

 

A nation without a land.

Quarter, half or full blood.

We will always belong together as one.

 

 

I was born in the Netherlands, so I don't know any better.

Yet it touches me deeply when I think of the sadness and frustration that the generation of my grandfather & grandmother has had to endure.

Thinking that you will stay temporarily in the Netherlands and then return to an independent home country.

Which never happened.

It should also not be forgotten that the Netherlands has not fulfilled its promise.

 

The facial features of Moluccans often share similarities.

In this series I want to show those similarities.

That appearance that the Moluccans possess, of which we can be proud.

 

I really enjoyed meeting everyone and hearing your story, one by one. Bersama Satu.

 

Thanks to everyone who took part in the project.

IMG_7362.heic
bottom of page